Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

A Vaptism story by john Kotsidis(Executive Photography)

A Vaptism story by john Kotsidis (Executive Photography) & Panos Perperidis (Π2 Cinematography) from Π2 EventCinematography on Vimeo.

A Vaptism story by john Kotsidis (Executive Photography) & Panos Perperidis (Π2 Cinematography)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου